EVENTY

Semináře a konference

Roadshow

Akce pro zaměstnance

Opening party

VIP eventy

Kompletní služby spojené s přípravou a realizací akcí nejrůznějšího charakteru s ohledem na stanovený cíl, firemní strategii a historii firmy.

 

Připravíme rozpočet, pozvánky, doprovodný zábavný program, harmonogram, pronájem vhodných prostor, catering, nazvučení, navigační systémy, registraci účastníků, hostesky, a to vše v netradičním duchu.

 

Existují různé cesty jak informovat veřejnost o produktové nabídce a novinkách a jak se setkávat se zákazníky a dodavateli. Důležité však je zvolit zajímavou a neotřelou formu.

 

Zajistíme:

 

• Doporučení vhodného místa

• Výběr a vyškolení obslužného personálu

• Umělecký servis

• Dekorace interiéru i exteriéru

• Zvuková a prezentační technika

• Příprava pozvánek a dalších tiskovin

• Navigační sytémy

• Catering

• Marketingový průzkum

• Foto a videodokumentace

• Vyhodnocení